ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി

FRANKSTAR TECHNOLOGY GROUP PTE 2019-ൽ സിംഗപ്പൂരിൽ സ്ഥാപിതമായി.ഞങ്ങൾ സമുദ്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലും സാങ്കേതിക സേവനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയും നിർമ്മാണ കമ്പനിയുമാണ്.
ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ ജനപ്രീതി ആസ്വദിച്ചു.

 • കുറിച്ച്
 • ഏകദേശം 1
 • ഏകദേശം 2

കസ്റ്റമർ വിസിറ്റ് ന്യൂസ്

മാധ്യമ വ്യാഖ്യാനം

360 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വലിയൊരു നിർണായക ഭാഗമാണ് സമുദ്രം, കൂടാതെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ഹരിതഗൃഹ വാതകമായ താപത്തിന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും ഒരു വലിയ സംഭരണിയാണ്.എന്നാൽ ഇത് വലിയ സാങ്കേതിക പ്രതിസന്ധിയാണ്...

20
 • 360 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം

  കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വലിയൊരു നിർണായക ഭാഗമാണ് സമുദ്രം, കൂടാതെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ഹരിതഗൃഹ വാതകമായ താപത്തിന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും ഒരു വലിയ സംഭരണിയാണ്.എന്നാൽ കാലാവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥാ മാതൃകകളും നൽകാൻ സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും മതിയായതുമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളിയാണ്.

 • സിംഗപ്പൂരിന് സമുദ്ര ശാസ്ത്രം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

  നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, സിംഗപ്പൂർ, സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ ദ്വീപ് രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ, അതിന്റെ ദേശീയ വലുപ്പം വലുതല്ലെങ്കിലും, അത് സ്ഥിരമായി വികസിച്ചിരിക്കുന്നു.നീല പ്രകൃതി വിഭവത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ - സിംഗപ്പൂരിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സമുദ്രം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.സിംഗപ്പൂർ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കാം...

 • കാലാവസ്ഥാ നിഷ്പക്ഷത

  കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം രാജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പുറമുള്ള ആഗോള അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്.എല്ലാ തലങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും യോജിച്ച പരിഹാരങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം രാജ്യങ്ങൾ ഹരിതഗൃഹ വാതക (GHG) ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ ആഗോള തലത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ...